TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA BİLDİRİ DEĞERLENDİRMELERİ


TPD Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu Son Gönderim Tarihi: 1 Nisan 2024

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 2. Uluslararası 26. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda ‘’Araştırma Bildiri Ödülü’’ verilecektir. Bu kapsamda gönderilen çalışmalardan en iyi ilk üç çalışma seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenecektir.

Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu Gönderimi

Ödüle aday olan araştırma bildirileri yukarıda yer alan bağlantı ile ulaşabileceğiniz “Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu” gönderim sistemi üzerinden online olarak gönderilecektir.

Araştırma Bildiri Ödülü başvurunuzun değerlendirmeye alınması için;

Bildiri gönderim sistemi 8. basamaktaki dosya ekleme bölümüne tek bir pdf dosya olarak eklemeniz gerekmektedir.

İstenen belgeleri göndermeyen, üyelik ve aidat kriterlerini karşılamayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun TPD Yönergesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yönerge için tıklayınız...

Araştırma bildirisi için başvuracak araştırmaların karşılaması gereken koşullar şunlardır:
 • Özgün araştırma bildirisi olması (olgu sunumları, gözden geçirme çalışmaları, daha önce TPD’den ödül almış çalışmalar başvuramaz)
 • Araştırmanın en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmiş olması
 • Bildirinin ilk yazarının TPD üyesi olması
 • TPD üyesi olan yazarların tamamının 2024 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması,
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay vermiş olması
 • Bildirinin etik kurul onayının bulunması
Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu aşağıdaki başlık ve bilgilerden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır
 • Başlık
 • Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar
 • Giriş
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuçlar
 • Etik kurul onayının alındığı kurulun adı ve onay protokol numarası
 • En fazla iki tablo konulabilir (tablo yüklemeleri sadece sistem üzerinden yapılmaktadır. Başka yollarla gönderilen tablolar dikkate alınmayacaktır.)
 • En fazla beş kaynak (Kaynaklar Türk Psikiyatri Dergisi kaynak yazım kurallarına göre yazılmalıdır)

Ödüle aday olan bildiri, tablo ve kaynaklar hariç 1000 kelimelik, giriş, yöntem, bulgular ve sonuçlar bölümlerini içeren metinden oluşmalı ve bildiri dili İngilizce olmalıdır.

Araştırma Bildiri Ödülü sözel sunumu için ilk 8’e seçilen araştırmalar, Seçici Kurul üyelerinin hazır olacağı ve dinlemeyi arzu eden diğer izleyicilerin de katılabileceği; kongre/sempozyum programında bu sunumlar için yer verilmiş bir oturumda sunulacaktır.

Her bir araştırma bildirisine sunum ve soru-yanıt için ayrılan süre KDK tarafından araştırmacılara sözel sunumun seçildiği duyurulurken bildirilecektir.

Seçici Kurul tarafından ilk 8’e seçilen araştırma bildirilerinin ilk isim sunucuları “Araştırma Bildiri Ödülü Başvurusu” gönderim sistemi üzerinden ödüle aday bildirilerini yüklerken 10. Basamakta burs talebine evet yanıtı verirlerse kongre kayıt ve konaklama bursundan yararlanabilirler. Bildirilerini sunabilmek için tekrar başka bir burs başvuru yapmaları gerekmemektedir.

TPD Araştırma Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeleri
 • Ahmet Tiryaki
 • Berna Uluğ
 • Orhan Murat Koçak
 • Ömer Böke
 • Yıldız Akvardar
 • Yedek Üyeleri
 • Aylin Ertekin Yazıcı
 • Demet Sağlam Yakut