ONLINE BİLDİRİBildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Nisan 2024

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:
Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.
  1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir.
  2. Bildiriler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.
  3. Olgu sunumları, çalışma protokolleri ve derleme (meta-analiz hariç) çalışmaları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
  4. Özetler, İngilizce olarak 300 kelime ile yazılmalıdır.
  5. Araştırma yazılarının özetleri Backround and Aim, Methods, Results ve Conclusions bölümlerinden oluşmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
  6. Olgu sunumları Objective, Case ve Discussion bölümlerinden oluşmalıdır.
Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:
  • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
  • Araştırma özetinde sayısal veriler (ortalama, ortanca, standart sapma vb.), birimler (mg, dl vb.) ve istatistiksel değerler (p, Beta, r vb.) sunulmalıdır.
  • Tablo ve kaynak kullanmayınız.
  • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir. Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır. Burs başvuru evrakları Online Bildiri Sistemine yüklenmelidir. Detaylı bilgi için web sitesinde "Burslar" sekmesine bakınız.

Bildiri Değerlendirme Süreci:
Başvurduğunuz bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir.

10 Nisan 2024 tarihinde 1. Hakem değerlendirme süreci,

13 Nisan 2024 tarihinde 2. Hakem değerlendirme süreci sonlanarak (hakemler tarafından düzenleme önerileri olan bildiriler için)

14 Nisan 2024 tarihinde bildiri sonuçları açıklanarak sonuç mektupları iletilecektir (Online bildiri sisteminden takip edilebilir).