KONUŞMACILAR

Değerli Konuşmacılarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği 2. Uluslararası, 26. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda çevrimiçi katılımcılar için iki salonda sunulan etkinlikler canlı olarak yayınlanacaktır. Ancak sempozyuma tüm konuşmacıların yüz yüze katılımı beklenmektedir.

Etkinlik önerileri kabul edilen konuşmacılarımızın eğer talep ederlerse kongre kayıtları Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından karşılanabilecektir. Ancak ulaşım ve konaklama masraflarının konuşmacı tarafından karşılanması gerekmektedir.

Bilimsel Programda ve sizlere gönderilen kabul mektuplarında sunum süreleri ve sunum biçimi hakkında bilgileri göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz, hep beraber güzel bir kongre gerçekleştirmeyi diliyoruz.

Konuşma Özetleri Hazırlama Yönergesi

Konuşma özetleri uluslararası kongre kapsamında İngilizce olarak hazırlanacaktır.

  • Konuşma başlığının altında ad, soyad ve çalışılan kurum yazılmalıdır.
    • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, serbest hekim, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi...gibi
  • Konuşma özetleri hazırlanırken en fazla üç kaynak kullanılabilir.
  • Metin sonunda kaynaklar ayrı bir başlık ile verilmelidir.
  • Kelime sayısı 300-500 arasında olmalıdır.
  • Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak verilmeli, hemen ardından parantez içinde yazılmalıdır.
  • Konuşma özetlerinde şekil, resim veya tablo kullanılmamalıdır.
  • Konuşma özetlerinizi hazırladıktan sonra 19 Nisan 2024 tarihine kadar 26psikiyatri@valor.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Konuşmacılar için Sunum Şablonu

Aşağıda Türkiye Psikiyatri Derneği 2. Uluslararası, 26. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu için hazırlanan sunum şablonlarını bulacaksınız.

Sunum Şablonu için tıklayınız.