BURSLAR

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ VE GENÇ UZMANLAR ARAŞTIRMA BİLDİRİ BURSU

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 2. Uluslararası 26. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda araştırma bildirisi sunacak uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara (uzmanlığının ilk 5 senesinde olan uzmanlar) olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu ve konaklama desteği verilecektir.

Başvuru Koşulları
  • TPD üyesi olmak ve 2024 dahil üyelik aidatlarını yatırmış olmak,
  • 1 Mayıs 2019’dan sonra uzman olmuş olmak veya uzmanlık öğrencisi olmak,
  • Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 2. Uluslararası 26. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda sunacağı birinci isim araştırma bildirisinin kabul edilmiş olması,
  • Sponsorlu katılan uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar burstan yararlanamaz.
  • Konaklama bursundan yararlanmak için bildiri sahibinin toplantının yapıldığı şehirde ikamet etmiyor olması gerekmektedir.
Başvuru
  • Burs başvuruları Sözel ve Poster Bildiri başvurusu sırasında sistem üzerinden online yapılacaktır.
  • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda detayları belirtilmiş olan başvuru evraklarınızı tek bir pdf dosya halinde bildiri gönderim sistemi 8. Basamaktaki ilgili alana bildiri gönderim son tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.
  • Burs için son başvuru tarihi poster ve sözel bildiriler için son tarih olan 1 Nisan 2024’dür. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Burs için Gözetilecek Öncelikler

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 2. Uluslararası 26. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş araştırma bildirisi ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

  • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
  • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek

Önemli Uyarı: Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 2. Uluslararası 26. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.