BİLİMSEL PROGRAM

  • 1. Gün 9 Mayıs 2024
  • 2. Gün 10 Mayıs 2024
  • 3. Gün 11 Mayıs 2024
  • 4. Gün 12 Mayıs 2024
09 Mayıs, Perşembe
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G SALON H
15:00-16:30 Kurs 1: Olgu Örnekleriyle Metakognitif Terapi Uygulamaları

Kanıta Dayalı Terapiler ÇB
Kurs 2: Güncel Psikiyatrinin Pusulası: Nörobilim

Nörobilim  ÇB
Kurs 3: Depresyon Tanısına En Sık Eşlik Eden Kişilik Patolojileri Varlığında BDT ve Şema Perspektifinden Müdahale Yaklaşımları

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
Kurs 4: Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisinde Temel Prensipler ve Vaka Yönetimi

Moderatör: Berna Uluğ

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB
Kurs 5: Teoriden Pratiğe Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirmesinde Temel Anamnez Alma Becerilerinin Geliştirilmesi ve Bir 'Olgu Örneği: Olarak Vajinismus'

Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB
Kurs 6: Uykunun Ritmini Dinlemek; Sirkadiyen Ritmin Değerlendirilmesi ve Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklarına Yaklaşım

Uyku ve Bozuklukları ÇB
Kurs 7: Kabul ve Kararlılık Terapisi: Poliklinik Şartlarında Uygulamalar

Bağlamsal Davranışçı Bilimler Çalışma Birimi ÇB
Sedat Batmaz Psikiyatri ve Bilimsel Düşünce - Emine Eren Koçak

Nörobilimin Görüşme Pratiğine Yansıması Mümkün mü? - Orhan Murat Koçak

Nörobilim Klinisyenin Ne İşine Yarar? - Deniz Ceylan

Hastamızın Kafasında Geçenleri Anlamak İçin Nörobilim - Yavuz Ayhan

Psikiyatrik Bozuklukların Hayvanlarda Modellenmesi - Emre Cem Esen
Kadir Özdel

Canan Efe
Sertaç Ak

Figen Karadağ

Mine Ergelen

Oğuzhan Doğan
Görkem Karakaş Uğurlu

Irmak Polat
Sirkadiyen Ritmin Biyolojisi - Özge Eriş Davut

Kronotipi ve Psikiyatrik Bozukluklarda Sirkadiyen Ritim - Tuğba Koca Laçin

Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Değerlendirme Yöntemleri - Gülsel Yalçın Raşa

Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları - Elif Aktan Mutlu
Şengül İlkay
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-18:15 Kurs 1: Olgu Örnekleriyle Metakognitif Terapi Uygulamaları

Kanıta Dayalı Terapiler ÇB
Kurs 2: Güncel Psikiyatrinin Pusulası: Nörobilim

Nörobilim  ÇB
Kurs 3: Depresyon Tanısına En Sık Eşlik Eden Kişilik Patolojileri Varlığında BDT ve Şema Perspektifinden Müdahale Yaklaşımları

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
Kurs 4: Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisinde Temel Prensipler ve Vaka Yönetimi

Moderatör: Berna Uluğ

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB
Kurs 8: Her Yaştan LGBT’nin Ebeveyniyle Destekleyici Psikiyatrik Çalışma

Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB
Kurs 9: Vaka Örnekleriyle Bedensel Belirti Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisi

Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
Kurs 10: Yenilikçi Yaklaşım: EMDR 2.0 ile Psikoterapide Yeni Boyutlar

EMDR ÇB
Sedat Batmaz Psikiyatri ve Bilimsel Düşünce - Emine Eren Koçak

Nörobilimin Görüşme Pratiğine Yansıması Mümkün mü? - Orhan Murat Koçak

Nörobilim Klinisyenin Ne İşine Yarar? - Deniz Ceylan

Hastamızın Kafasında Geçenleri Anlamak İçin Nörobilim - Yavuz Ayhan

Psikiyatrik Bozuklukların Hayvanlarda Modellenmesi - Emre Cem Esen
Kadir Özdel

Canan Efe
Sertaç Ak

Figen Karadağ

Mine Ergelen

Oğuzhan Doğan
Koray Başar

Bedensel Belirti Bozukluğunun BDT'si - Şebnem Pırıldar

Vaka Örnekleri - Seda Türkili
Alişan Burak Yaşar
18:15-18:30 ARA
18:30-19:45 AÇILIŞ TÖRENİ VE KONFERANSI

Oturum Başkanları: Ejder Akgün Yıldırım, Gamze Özçürümez Bilgili
Algısal Bilgi İşleme Bakış Açısıyla İnsansı Robotlar - Gökhan Malkoç
10 Mayıs, Cuma
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G
09:00-10:30 OTURUM 1: Panel - 6 Şubat Depremleri, Mersin

Oturum Başkanları: Aylin Ertekin Yazıcı, Gamze Özçürümez Bilgili
OTURUM 2: Psikiyatride Güncel - 1
Bir Boyut Olarak Dürtüsellik


Oturum Başkanları: Hüseyin Güleç, Neşe Yorguner
OTURUM 3: Geçen Yılın En Önemli Araştırmaları: Duygudurum Bozuklukları Alanında Geçen Yılın Önemli Araştırmaları

Oturum Başkanı: Berna Uluğ

Duygudurum Bozuklukları ÇB
OTURUM 4: Panel - ICD-11'de Yer Alan Yeni Bir Tanı: Kompleks TSSB

Oturum Başkanı: İbrahim Gündoğmuş

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB
OTURUM 5: Uzmanla Buluşma

Oturum Başkanı: Ömer Böke
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 :

Oturum Başkanı: Şadiye Visal Buturak
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 :

Oturum Başkanı: Yavuz Ayhan
Depremin Ardından: Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Deneyimi - Emre Han Alpay

Depremin Ardından: Mersin Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Deneyimi - Seda Türkili

Depremin Ardından: Kurumlar Arası İş Birliği - Aybüke Tuğçe Mustan

Dürtüselliğin Tanımı; Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Belirleyicileri - Zeynep Namlı

Dürtüselliğin Yaşam Boyu Görünümleri - Mehmet Emin Demirkol

Dürtüselliğin Vejetatif Görünümleri - Numan Konuk

Dürtüselliğin Adli Yönü - Yasin Hasan Balcıoğlu
Bipolar Bozuklukta Nörobiyolojik Çalışmalar - Ahmet Gürcan

Bipolar Bozuklukta Genetik Çalışmalar - Rukiye Tekdemir

Bipolar Bozuklukta Tedavi Seçeneklerine İlişkin Çalışmalar - Şükrü Alperen Korkmaz
Kompleks TSSB'nin Tarihçesi ve Kliniği - Esra Yalım

Kompleks TSSB Tanısı ve Tedavi Farklılıkları - Cansu Ünsal

Gelişimsel Travmanın Kavramsal Çerçevesi ve Uzun Dönem Sonuçları - Hüseyin Uçar

Kompleks TSSB'de Uyku, Sirkadyen Ritm ve Somatik Belirtiler - Emine Yavuz Ataşlar
Şizofreni Olgularında Poliklinikte Yaşanan Zorluklar - Semra Ulusoy

Ömer Böke
S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09 S-10, S-11, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S-18
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 OTURUM 6: Konferans

Oturum Başkanları: Gamze Özçürümez Bilgili, Aytül Karabekiroğlu
OTURUM 7: Panel - Zor Durumlarda Obsesif Kompulsif Bozukluk Yönetimi

Oturum Başkanı: Raşit Tükel

Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
OTURUM 8: On Soruda Bir Konu: Hipomani

Oturum Başkanı: Ömer Aydemir

Duygudurum Bozuklukları ÇB
OTURUM 9: Panel - Ayrıştırılanların Sıradan İnsan Olabilme Mücadelesi

Oturum Başkanı: Koray Başar

Göçmen ve Mülteci Ruh Sağlığı ÇB
OTURUM 10: Uzmanla Buluşma

Gençlik Psikiyatrisi ÇB
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 :

Oturum Başkanı: Deniz Deniz Özturan
OTURUM 11 Panel - Klinik Spinoza

Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım

Psikiyatri ve Felsefe ÇB
Developmental Trauma: The (In)Visibility of Relationships and Epistemic Trust- Camellia Hancheva Dirençli OKB - Beyza Erdoğan Aktürk

OKB ve Şizofreni Spektrumundaki Bozuklukların Eştanısı - Selma Özdemir Yılmaz

OKB ve Bipolar Bozukluk Eştanısı - Eda Aslan
Neşe Yorguner

Deniz Ceylan
Göçmen ve Mültecilere Yönelik Ayrımcılık Sınırlar Arasında Yaşam - Aylin Evecen Karaytuğ

LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılığın Yansımaları: Nereye Gidiyoruz? - Alper Bülbül

Çiçek Değil İnsan Olarak Kadın: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Kadına Yönelik Ayrımcılık - Rümeysa Taşdelen
Geçiş Çağı Gençliği ve Ruhsal Bozukluklar - Tezan Bildik S-19, S-20, S-21, S-23, S-24, S-25, S-26, S-28, S-34, S-37 Oyun
Çocuk Olmanın İçkin Zorunluluğu - Önder Küçük

Psikanaliz
Dürtünün Aritmetiği - Erdem Onur Özalmete

Psikodrama
Sahnedeki Ethica - Ersin Baltacı
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30-13:30 POSTER OTURUMU 1
P-03, P-04, P-05, P-06, P-08, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-32, P-34, P-35, P-36
Oturum Başkanı / Kiosk 1: Irmak Polat
Oturum Başkanı / Kiosk 2: Rümeysa Taşdelen
Oturum Başkanı / Kiosk 3: Seda Türkili
Oturum Başkanı / Kiosk 4: Şenel Tot Acar
13:30-15:00 OTURUM 12: Panel: Bipolar Bozuklukta Zor Olgular: Karma Belirtili ve Hızlı Döngülü Olguların Yönetimi

Oturum Başkanı: Timuçin Oral
Tartışmacı: Simavi Vahip
OTURUM 13: Panel - Davranışsal Bağımlılıkların Psikiyatri Poliklinik Pratiğinde Yönetimi

Oturum Başkanı: Kadir Özdel

Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB
OTURUM 14: Panel - Erişkin Otizm Spektrumuna Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Bozukluklarına Yaklaşım

Oturum Başkanı: Şebnem Pırıldar

Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
OTURUM 15: Çalışma Grubu: TÜBİTAK ve TÜSEB Proje Başvurularında Nelere Dikkat Edelim?

Oturum Başkanı: Emine Eren Koçak
OTURUM 16: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız: Adli Psikiyatrik Değerlendirmede ve Raporlamada Zorlayıcı Olgular ve Gri Alanlar

Oturum Başkanı: Yasin Hasan Balcıoğlu

Adli Psikiyatri ÇB
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 :

Oturum Başkanı: Kemal Yazıcı
OTURUM 17: On Soruda Bir Konu: On Soruda Tedaviye Dirençli Depresyonda Hızlandırılmış Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Tedavisi

Oturum Başkanı: Ömer Faruk Uygur

Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
Hızlı Döngülü Seyir Gösterenler - Olcay Yazıcı

Karma Belirtili Özellik Gösterenler - Ömer Aydemir
Davranışsal Bağımlılığa Genel Giriş ve Kumar Bağımlılığı - Elif Aktan Mutlu

İnternet ve Oyun Bağımlılığı - Cansu Çoban

Akıllı Telefon ve Sosyal Medya Bağımlılığı - İbrahim Gündoğmuş

Egzersiz ve Spor Bağımlılığı - Hasan Ünver
Erişkin Otizm Spektrumunda Obsesif Kompulsif Bozukluk Eştanısı - Yunus Akkeçili

Erişkin Otizm Spektrumunda Anksiyete Bozukluklukları Eştanısı - Cenan Hepdurgun

Erişkin Otizm Spektrumuna Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Bozukluklarında Nörokognitif İşlevler - Aybüke Aydın

Erişkin Otizm Spektrumuna Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Bozuklukları Tedavisine Yaklaşım - Selin Tanyeri Kayahan
TÜBİTAK Projelerini Oluştururken Nelere Dikkat Edelim? - Emine Eren Koçak

TÜSEB Projelerini Oluştururken Nelere Dikkat Edelim? - Yavuz Ayhan
Barış Kılıç Demir

Eldem Güvercin

Gültürk Köroğlu

Çilem Kızılpınar
S-22, S-27, S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-35, S-36, S-38 Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Transkranial Manyetik Stimülasyonun Yeri ve En Sık Uygulanan Protokoller Nelerdir? - Hakan Emre Babacan

Hızlandırılmış Transkranial Manyetik Stimülasyon Nedir? - Hilal Uygur

Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisinde Uygulanan Hızlandırılmış Transkranial Manyetik Stimülasyon Protokolleri Nelerdir? - Ömer Faruk Uygur
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:45
OTURUM 18: Panel - Community Mental Healthcare in Europe: Different Countries, Challenges, Alternative Methods (Avrupa'da Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri: Farklı Ülkeler, Zorluklar, Alternatif Modeller)

Oturum Başkanları: Koray Başar, Memduha Aydın

EPA-TPD Ortak Sempozyum
EPA-PAT Joint Symposium
OTURUM 19: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız: Duygudurum Bozukluklarının Takibinde Zorlandığımız Durumlar ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı: Timuçin Oral
Tartışmacılar: Timuçin Oral, Nurgül Özpoyraz

Duygudurum Bozuklukları ÇB
OTURUM 20: Panel - Psikiyatri Eğitiminde Standartlar ve Güncel Uygulamalar

Oturum Başkanı: Hüseyin Güleç

Psikiyatri Eğitimi ÇB
OTURUM 21: Panel - Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Onam Verme Süreçleri ve Tedavi Reddi

Oturum Başkanı: Şule Bıçakcı Ay

Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
OTURUM 22: Panel - Toplumdan Bireye İmposter Fenomeni

Oturum Başkanı: Burhanettin Kaya

Sosyal Psikiyatri ÇB
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 :

Oturum Başkanı: Gülin Özdamar Ünal
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 :

Oturum Başkanı: Ömer Faruk Uygur
Challenges in Establishing Community Mental Health Services in Georgia - Gürcistan'da Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Kurulmasında Karşılaşılan Güçlükler - Eka Chkonia

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Neler Yapabildi, Neleri Yapabilir? - Emre Mutlu

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde "Yerinde Girişken" Tedavi Modeli - Hatice Kahraman
Olgu sunumu: Erensu Baysak, Emre Köroğlu Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Müfredatı ve TUKMOS - Gülcan Güleç

Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu - Raşit Tükel

Yeterlik Sınavı - Irmak Polat

Uzmanlık Öğrencileri Gözünden Deneyimler - Seda Özaltın
Onam Verme Sürecinin Bileşenleri ve Tedavi Reddi Açısından Değerlendirme - Arda Bağcaz

Obezite Cerrahisi ve Transplantasyonda Onam Vermenin Değerlendirmesi - Yasemin Koçyiğit

KLP Uygulamalarında Onam Verme Sürecinde Zor Vaka Örnekleri - Şule Bıçakcı Ay
Neoliberal Dünyanın “mış” Gibi İnsanları: İmposter Fenomeni - Hande Gazey

Akademik Hayat ve Tıp Kültüründe İmposter Fenomeninin Etkisi - İrem Ekmekçi Ertek

Psikiyatride 4P: Ruh Sağlığı Çalışanlarında İmposter Fenomeni - Nur Nihal Baltacı

İmposter Fenomeni ve Ruh Sağlığına Etkisi - Ahmet Selim Başaran
S-39, S-40, S-41, S-42, S-43, S-44, S-45, S-46, S-47, S-48 S-50, S-51, S-52, S-53, S-54, S-55, S-57, S-58
16:45-18:15 ÇB Toplantıları detaylar için tıklayınız.

11 Mayıs, Cumartesi
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G
09:00-10:30 OTURUM 23: Panel- Evrimsel Yaşam Öyküsü Yaklaşımı ve Psikiyatrik Paradigmaları Yeniden Yorumlamak

Oturum Başkanı: Hakan Karaş

Evrimsel ÇB
OTURUM 24: Psikiyatride Güncel - 2
Erkek Ruh Sağlığı


Oturum Başkanları: Sedat Batmaz, Burcu Rahşan Erim
OTURUM 25: Panel - Azı Karar Çoğu Zarar: Bağımlılığın Farklı Görünümleri

Oturum Başkanı: Neşe Yorguner

Genç Psikiyatristler Komitesi
OTURUM 26: Münazara: Psikiyatristler Münazarada - Kim Kazanacak? İntihar Davranışı Biyolojik midir Psikolojik midir?

Oturum Başkanı: Aybeniz Civan Kahve

Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB
OTURUM 27: Uzmanla Buluşma - Bir Gelişim Psikopatolojisi Olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Farklı Yaşam Dönemlerinde Farmakoterapisi

Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy

Gelişim Psikopatolojisi ÇB
ARAŞTIRMA BİLDİRİ OTURUMU 1

Oturum Başkanları: Semra Ulusoy, Emre Mutlu

Araştırma Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeleri: Ahmet Tiryaki, Berna Uluğ, Orhan Murat Koçak, Ömer Böke, Yıldız Akvardar
ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ OTURUMU 1

Oturum Başkanları: Deniz Ceylan, Arda Bağcaz

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Seçici Kurulu: Aylin Ertekin Yazıcı, Emine Eren Koçak, Raşit Tükel, Şebnem Pırıldar, Yavuz Ayhan
Yaşam Öyküsü Yaklaşımı ve Ruhsal Gelişimin Nöropolitik Analizi: Coğrafya Kader mi? - Ejder Akgün Yıldırım

Yaşam Öyküsü, Değişen Zaman ve Değişen DNA - Taner Yılmaz

Ruhsal Gelişim, Psikopatoloji ve Evrimin Epigenetik Belirleyiciliği - İlker Küçükparlak
Erkeklerin Ruh Sağlığı: Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Ruh Sağlığına Erişim - Çınar Yenilmez

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkekliğin Psikodinamiği - Sibel Koçbıyık

Yaşam Evrelerine Göre Erkeklerdeki Ruhsal Bozukluklar - Sera Yiğiter
Kişilerarası İlişki Bağımlılığı - Burcu Sarıcı

Egzersiz ve Spor Bağımlılığı - Ahmet Özercan

Çalışma Bağımlılığı - Muhammet Akbolat
İntihar Davranışı Psikolojiktir
Grup sorumlusu: Gülin Özdamar Ünal
Tartışmacılar: Burak Can Altuntaş, Keziban Akın, Alperen Yıldız

İntihar Davranışı Biyolojiktir
Grup sorumlusu: Yasin Hasan Balcıoğlu
Tartışmacılar: Begüm Marşap, Burcu Yatkın, Ezgi Karakaya

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Farklı Yaşam Dönemlerinde Farmakoterapisi - Umut Mert Aksoy

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Farklı Yaşam Dönemlerinde Farmakoterapisi Vaka Sunumu - Ece Büyüksandalyacı Tunç
ÖAB-01 Comparison of cognition and functioning in patients with bipolar disorder with and without psychosis high-risk syndrome - Simge Uzman Özbek

ÖAB-02 Investigation of the relationship between social cognitive performance and social cognition-related COMT gene polymorphisms in patients with opiate use disorder - Işık Batuhan Çakmak

ÖAB-03 The relationship between serum Lipocalin-2 levels and cognitive functions in patients with obsessive compulsive disorder and compared with healthy - Öznur Aydoğan

ÖAB-04 Serum Galectin-3 and S100-B levels in bipolar disorder: correlation with emotion regulation, functioning and cognitive functions - Oya Coşkun
PT-01 Can neuroimaging be used to trace the focus on the body in patients with somatic symptom disorder and panic disorder? - Esra Emekli

PT-02 Serum galectin-3 and osteopontin levels in remitted and first episode of schizophrenia, and their association with clinical correlates - Simge Seren Kirlioglu Balcioglu

PT-03 The Role of the TLR2/4/NFκB Pathway in Increased Cardiovascular Risk in Chronic Psychiatric Disorders: A One-Year Follow-Up Study - Rukiye Tekdemir

PT-04 Endogenous Opioid Neuropeptide Levels of Trichotillomania Patients - Celalettin Kılıç

10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 OTURUM 28 :Panel - Kültürel Çeşitlilik ve Güncel Psikiyatri

Oturum Başkanı: Mehmet Hakan Türkçapar

Psikiyatride İnsan Bilimleri ÇB
OTURUM 29: Psikiyatride Güncel - 3
Erkek Ruh Sağlığı


Oturum Başkanları: Sedat Batmaz, Burcu Rahşan Erim
OTURUM 30: Panel - Cinsel İşlev Bozukluklarında Tanı ve Tedaviye Sistematik Bir Bakış

Oturum Başkanı: Memduha Aydın

Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB
OTURUM 31: Zor Olguda Tedavi - İntihar Eden Hastasının Ardından Psikiyatrist

Oturum Başkanı: Aytül Karabekiroğlu
Tartışmacılar: Aytül Karabekiroğlu, Fatih Öncü

Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB
OTURUM 32: Uzmanla Buluşma ARAŞTIRMA BİLDİRİ OTURUMU 2

Oturum Başkanları: Semra Ulusoy, Emre Mutlu

Araştırma Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeleri: Ahmet Tiryaki, Berna Uluğ, Orhan Murat Koçak, Ömer Böke, Yıldız Akvardar
ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ OTURUMU 2

Oturum Başkanları: Deniz Ceylan, Arda Bağcaz

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Seçici Kurulu: Aylin Ertekin Yazıcı, Emine Eren Koçak, Raşit Tükel, Şebnem Pırıldar, Yavuz Ayhan
Kişilik ve kültür: Kültürlerin Kişiliği Var mıdır? - Mehmet Hakan Türkçapar

Evrimsel Psikoloji Temelinde Sosyal Zihinler - Selçuk Aslan

Medea'yı Psikolojik Olarak Okumak: İnsan Doğasında Gerçekten Değişen Bir Şey Var mı? - Alper Hasanoğlu
Erkeklerde Kişilik Boyutları ve Kişilik Bozuklukları - İshak Sayğılı

Erkeklerde Şiddet ve İntihar Davranışı - Kazım Cihan Can

Baba Olmak ve Babalık: Babalığın Psikososyal Yönleri - Önder Küçük

Psikoterapide Erkeklerle Çalışmak: Güçlükleri Aşmak İçin Pratik Öneriler - Demet Güleç Öyekçin
Vajinismus - Memduha Aydın

Cinsel İsteksizlik - Aybeniz Civan Kahve

Prematür Ejakülasyon - Gülin Özdamar Ünal

Erektil Disfonksiyon - Rümeysa Taşdelen
Olgu 1: İntihar Eden Hastasınn Ardından Psikiyatristin Yaşadığı Ruhsal Zorlanmalar - Selin Tanyeri Kayahan

Olgu 2: İntihar Eden Hastasınn Ardından Hasta Yakınlarına Danışmanlık ve Adli Konular - Deniz Deniz Özturan
Psikiyatride Psikanalitik Kavrayış - Işıl Vahip ÖAB-05 Exploring age-at-onset typologies in a sample of Turkish homicide offenders with psychotic illness - Alperen Yildiz

ÖAB-06 Assessment of changes in carbonyl stress markers with treatment in patients with bipolar disorder manic episode - Simge Seren Kirlioglu Balcioglu

ÖAB-07 Attitudes Towards Sexual Orientation in Medical Students and Related Psychosocial Risk Factors - Berke Betin

ÖAB-08 Executive functions and theory of mind in parents of children with autism and age, gender and IQ-matched healthy controls: An fMRI study using an affective stroop task - Özge Tan Çamok
PT-05 Can Serum Transcriptome Levels Be a Predictor for Bipolar Disorder Disease Risk and Lithium Response? - Muhammed Tuğrul Ergün

PT-06 The relationship between childhood trauma and executive functions in adults with ADHD: A case-controlled task-based fMRI study - Samet Kaya

PT-07 Evaluation of the relationship between neuroinflammation and response to clozapine treatment and side effects, with IL-17, GFAP and S100-B levels in schizophrenia patients - Şeyma Uygun

PT-08 The Course Of Self-Harming Behavıor From Adolescence To Adulthood: A 17-Year Follow-Up Study - Zeynep İrem Erbasan

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30-13:30 POSTER OTURUMU 2
P-37, P-38, P-39, P-41, P-43, P-44, P-45, P-47, P-49, P-50, P-51, P-52, P-55, P-57, P-58, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71
Oturum Başkanı / Kiosk 1: Aybeniz Civan Kahve
Oturum Başkanı / Kiosk 2: Halil İbrahim Taş
Oturum Başkanı / Kiosk 3: Melike Nebioğlu Yıldız
Oturum Başkanı / Kiosk 4: Taner Yılmaz
13.30-14.30 LUNDBECK UYDU SEMPOZYUMU
Depresyon Tedavisinde Değişen Hedefler ve Karşılanmamış Beklentiler - Cengiz Akkaya
14.30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-16:15 OTURUM 33: İkili Konferans - Looking at Mental Health in the Eye of Genetics and Environment
Ruh Sağlığına Genetik ve Çevre Gözüyle Bakmak


Oturum Başkanları: Emine Eren Koçak, Arda Bağcaz
OTURUM 34: Panel - Yeni Bir Söylem İnşa Etmek: Alternatif Erkeklikler

Oturum Başkanı: Gökçen İmran Yılmaz Karaman

Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB
OTURUM 35: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız - Psikodinamik Psikoterapide İlk Değerlendirme ve Çerçeveyi Kurmak: Zor Olgular

Oturum Başkanı: Murat Yalçın

Psikanalitik Psikoterapiler ÇB
OTURUM 36: Münazara - Madde ve Zihin Problematiğine Yeni Bir Bakış

Oturum Başkanı: Özlem Albayrak

Psikiyatri ve Felsefe ÇB
OTURUM 37: Uzmanla Buluşma OTURUM 38: Panel: Gelişim Kuramlarına Göre Çocukluk-Ergenlik, Erişkinlik ve Yaşlılığa Bakış

Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy

Gelişim Psikopatolojisi ÇB
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7 :

Oturum Başkanı: Eda Aslan
Sex Differences in Mental Health in Terms of Genetics - Genetik Açıdan Ruh Sağlığında Cinsiyet Farklılıkları - Gabriëlla Blokland

The Effect of Childhood Trauma and Genetics on Functioning and Cognition - Biliş ve İşlevsellik Üzerine Genetik ve Çocukluk Çağı Travmalarının Etkisi - Gamze Erzin
“Erkekliğin Türkiye Halleri" - Gülcan Güleç

Erkeklik Biçimlerine Tarihsel Bakış - Aylin Saka

Kim Kiminle Ne Kadar Eşit: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İkicilik Üzerinden Bakış - Hazal Ulusoy

Erkekliğin Alternatifi Olur mu? - İrem Özkaynak
İlk Değerlendirme - Selim Arpacıoğlu

Çerçeveyi Kurmak - Medine Yazıcı

Zor Olgular - Murat Yalçın
Monizm Grubu: Zihin Problemine Yeni Bir Bakış - Zafer Gündüz

Monizm Grubu: Zihin Problemine Yeni Bir Bakış - Utku Nayki

Düalizm Grubu: Zihin Teorileri ve Kazananı Olmayan Bir Yarış - Merve Cura

Düalizm Grubu: Zihin Teorileri ve Kazananı Olmayan Bir Yarış - Yusuf Dökmen
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastayı Çok Yönlü Anlamak ve Bütüncül Yaklaşım - Simavi Vahip Gelişim Kuramlarına Göre Çocukluk ve Ergenlik - Ece Büyüksandalyacı Tunç

Gelişim Kuramlarına Göre Erişkinlik - Sudesu Uluçay

Gelişim Kuramlarına Göre Yaşlılık - Sena Ece Ilgın
S-59, S-60, S-61, S-62, S-63, S-64, S-65, S-66, S-67, S-68
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 OTURUM 39: İkili Konferans - Challenges of Compulsory Treatment in Psychiatry: From Ethics to Legislations

Oturum Başkanları: Simavi Vahip, Diğdem Göverti

OTURUM 40: Panel - Beyin Dinamiklerini Anlamada Göz Hareketleri ve Pupil Yanıtı

Oturum Başkanı: Orhan Murat Koçak

Nörobilim ÇB
OTURUM 41: Zor Olgularda Tedavi: Atipik Olgularla Demans Oturumu

Oturum Başkanı: Yavuz Ayhan

Geriyatrik Psikiyatri ÇB
OTURUM 42: Münazara - Kuru Otlar üstüne Bağlamında Nuri Bilge Ceylan Sineması: Kent ve Taşra

Oturum Başkanı: Mehmet Hakan Türkçapar

Psikiyatride İnsan Bilimleri ÇB
OTURUM 43: Uzmanla Buluşma

Oturum Başkanı: Gamze Özçürümez Bilgili
OTURUM 44: Çalışma Grubu - Nörogelişimsel Çerçeveden Uyku

Oturum Başkanı: Sinan Yetkin

Uyku ve Bozuklukları ÇB
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8 :

Oturum Başkanı: Rukiye Tekdemir
Reconsidering Ethics of Compulsory Treatment in the Light of Lived Experiences, Clinicians' Needs and İnternational Documents - Luis Madeira

Legislative and Ethical Situation of Compulsory Treatment in Türkiye and Challenges in Clinical Practice - Fatih Öncü
Göz Hareketlerinin Fizyolojisi ve Araştırma Yöntemleri - Pelin Kutlutürk Üney

Göz Hareketlerinin Psikiyatrik Hastalıklardaki Önemi - Aruz Bozkurt

Pupil Yanıtı ve Kognitif Süreçlerle İlişkisi - Emre Mısır
Katatoni ile Başlayan Frontotemporal Demans Olgusu - Kazım Cihan Can

TREM2 Mutasyonu Taşıyıcısı Erken Başlangıçlı Bir Demans Olgusu - Burç Çağrı Poyraz

Epilepsi ve Demans Birlikteliği ile Klinisyeni Zorlayan Bir Tanı: Hipokampal Skleroz - Uğur Çıkrıkçılı
Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Kuru Otlar Üzerine - Selçuk Aslan

Değişen Toplumda Taşra ve Kent - Mehmet Hakan Türkçapar
Introduction to Mentalization Based Psychotherapy (MBT) - (Zihinselleştirme Temelli)- Camellia Hancheva Uykunun Ontogenezi ve Filogenezi - Sinan Yetkin

Kişilikle Değişen Uyku - Esat Fahri Aydın

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Uyku ve Uyku Bozuklukları - Tuğba Koca Laçin

Otizm Spektrum Bozukluğunda Uyku ve Uyku Bozuklukları - Elif Bolat
S-69, S-70, S-71, S-72, S-73, S-74, S-75, S-77, S-78
18:00-18:15 KAHVE ARASI
18:15-19:45 OTURUM 45: Geçen Yılın Araştırmaları - Şizofreni Araştırmalarında Bir Yıl

Oturum Başkanı: Ömer Böke

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB
OTURUM 46: On Soruda Bir Konu: Bağımlılık mı? Kullanım Bozukluğu mu? Adli Olgularda Ne Demeli?

Oturum Başkanı: Yasin Hasan Balcıoğlu

Adli Psikiyatri ÇB
OTURUM 47: Zor Olguda Tedavi - Cinsiyet Uyum Sürecinde Zor Olgularda Psikiyatrik Değerlendirme ve İzlem

Oturum Başkanı: Koray Başar

Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB
OTURUM 48: Panel - Beslenme ve Duygudurum Bozuklukları Arasındaki Bağlantılar

Oturum Başkanı: Ömer Aydemir

Duygudurum Bozuklukları ÇB
OTURUM 49: Uzmanla Buluşma

Oturum Başkanı: Gamze Erzin
Klinik Araştırmalar - Emre Mutlu

Farmakolojik Araştırmalar - Ömer Böke

Psikososyal Müdahale Araştırmaları - Filiz Şükrü Gürbüz
Fatih Öncü

Rabia Bilici
Koray Başar

Cansu Ünsal

Ali Gökhan Eşim

Ahmet Özercan
İnflamasyon ve Depresyon İlişkisi: İmmunometabolik Depresyon Kavramı - Şevin Hun Şenol

Mikrobiyom ve Psikiyatrik Bozukluklar Üzerindeki Etkisi - Şule Bıçakçı Ay

Beslenme Odaklı Terapi Yöntemlerinin Depresyon, Anksiyete ve Diğer Psikiyatrik Bozuklukların Yönetimindeki Etkinliği - Ceren Meriç Özgündüz
Finding Your Own Way in Academia - Akademide Kendi Yolunu Bulmak - Gabriëlla Blokland
12 Mayıs, Pazar
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E SALON F SALON G
09:00-10:30 OTURUM 50: Panel - Psikoz Fizyopatolojisine Farklı Perspektiflerden Bakmak

Oturum Başkanı: Ezgi İnce Güliyev

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB
OTURUM 51: On Soruda Bir Konu - Melatoninin Fizyolojik İşlevi, Kullanım Alanları ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Oturum Başkanı: Sinan Yetkin

Uyku ve Bozuklukları ÇB
OTURUM 52: Panel - Farklı yönleriyle Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Yönetimi

Oturum Başkanı: Şenel Tot Acar

Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
OTURUM 53: Panel - İlaç Dışı Takviyeler: Psikiyatristin Bilmesi Gerekenler

Oturum Başkanı: Yasir Şafak
OTURUM 54: Panel - Nörolojik Hastalıklarda Depresyona Yaklaşım

Oturum Başkanı: İrem Ekmekçi Ertek

Genç Psikiyatristler Komitesi ÇB
OTURUM 55: Panel: Travma ve Epigenetik

Oturum Başkanı: Leman İnanç

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB
OTURUM 56: Panel - Psikiyatride Halüsinojenler

Oturum Başkanı: Zehra Arıkan

Genç Psikiyatristler Komitesi ÇB
Psikoz Etiyolojisinde ‘’Anormal Öne Çıkan Uyaran Atfı’’ Hipotezi - Özge Türkoğlu

Bilişsel Modeller Işığında Psikozu Anlamak - Eldem Güvercin

Kompütasyonel Bir Model Olarak ‘’Öngörücü Kodlama’’ - Oğuz Kaan Yalçınkaya
Melatoninin Fizyolojik İşlevi ve Psikiyatride Kullanım Alanları - Tuğba Koca Laçin

Melatonin ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar - Gülsel Yalçın Raşa
Olgu Örnekleriyle OKB'nin Kliniği ve Ayırıcı Tanısı - Şenel Tot Acar

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında OKB'nin Psikoterapisi - Deniz Alçı

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında OOKB'nin Farmakoterapisi ve Somatik Sagaltim Yöntemleri - Seda Türkili
Duygudurum Bozukluklarında İlaç Dışı Takviyeler - Safiye Zeynep Tatlı

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklarda İlaç Dışı Takviyeler - Elif Bolat

Demans ve Kognitif Bozukluklarda İlaç Dışı Takviyeler - Tayfun Öz

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Dışı Takviyeler - Emine Yavuz Ataşlar
Parkinson Hastalarında Depresyona Yaklaşım - İrem Ekmekçi Ertek

Epilepsi Hastalarında Depresyona Yaklaşım - Burak Erman Menkü

Multipl Skleroz Hastalarında Depresyona Yaklaşım - Berfu Ünal Nural
Kuşaktan Kuşağa Travma: Stres ve Epigenetik Değişimler - Gamze Üstün

Çocukluk Çağı Travması ve Epigenetik - Selin Tanyeri Kayahan

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Epigenetik - Aybüke Aydın

Psikolojik Dayanıklılık, Travma Sonrası Büyüme ve Epigenetik - Leman İnanç

Geçmişten Günümüze Halüsinojenler - Utkan Boran Aşık

Halüsinojenlerin Eğlence Amaçlı Kullanımı ve Bağımlılık - Refika Yamanel Aşık

Halüsinojenlerin olası Medikal Kullanımları ve Tartışmalar - Saba Çiçek
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 OTURUM 57: Panel - Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozuklukların İlişkili Bozukluklar Bölümüne Bakış

Oturum Başkanı: Kemal Yazıcı
OTURUM 58: Panel - Psikiyatrinin Gelişimi, Psikiyatri Alanında Ülkemizde Ve Dünyada Etik Ve Yasal Konular

Oturum Başkanı: Sertaç Ak

Sosyal Psikiyatri ÇB
OTURUM 59: AKILCI İLAÇ OTURUMU - On Soruda Bir Konu - Geriatrik Hastalarda Psikiyatrik İlaçların Yan Etkileri ve Yan Etkilerinin Yönetimi

Oturum Başkanı: İbrahim Gündoğmuş
OTURUM 60: Panel - Psikiyatri Kliniğinde Zihin Felsefesi

Oturum Başkanı: Özlem Albayrak

Psikiyatri ve Felsefe ÇB
OTURUM 61: Panel - Yas Tutarken Sanat

Moderatör: Burhanettin Kaya

Psikiyatri ve Sanat ÇB
OTURUM 62: Panel: Neden Uyuyamıyoruz?

Oturum Başkanı: Hüseyin Güleç

Uyku ve Bozuklukları ÇB
Beden Dismorfik Bozukluğu - Şadiye Visal Buturak

İstifleme Bozukluğu - Selim Polat

Saç- Cilt Yolma Bozukluğu - Melike Nebioğlu Yıldız
Psikiyatri Tarihinin Kilometre Taşları - Onur Gökçen

Dört Temel İlke Işığında Psikiyatri Etiği - Gamze Gürcan

Psikiyatride Yasal Sorunlar, Yasalarla Etik İkilemlerin Etkileşimi - Gülsüm Zuhal Kamış

Geriatrik Hastalarda Antidepresanların Yan Etkileri ve Yönetimi - Tayfun Öz

Geriatrik Hastalarda Antipsikotikların Yan Etkileri ve Yönetimi - Safiye Zeynep Tatlı

Geriatrik Hastalarda Hipnosedatiflerin Yan Etkileri ve Yönetimi - Tuğba Koca Laçin

Geriatrik Hastalarda Duygudurum Düzenleyici ve Diper Psikotropların Yan Etkileri ve Yönetimi - Emine Yavuz Ataşlar

Zihinsel İşlevler Fiziksel midir? Bedenden Öte Bir Dünya Var mıdır? - Zafer Gündüz

Antik Dönemdeki Psişeden Modern Dönemdeki Zihin ve Beyine - Sena Ece Ilgın

Kendi Zihnimizin Ötesinde Başka Zihinleri Nasıl Kavrayabiliriz? - Merve Cura

Düşüncenin Kanseri: Özne Nesne Düalizmi - Yusuf Dökmen
Yas ve Yaratıcılık - Koray Yarız

Yası Yasaklasak da mı Saklasak? - Pelin Çıbık

Yas Yerinde Ağır - Aybüke Tuğçe Mustan
Uyumayı Unutmak ve Uyku Borcu - Hüseyin Güleç

Neden Uyuyamıyoruz - Onur Durmaz

Nasıl Uyuyacağız - Bülent Devrim Akçay

12:30 KAPANIŞ